W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Gminny Klub Sportowy Polonia Trzebnica Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Gminny Klub Sportowy Polonia Trzebnica Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne cyfrowo :

 • część z opublikowanych zdjęć, grafik i wykresów nie posiada opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • linki, prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w nowym oknie,
 • niektóre dokumenty zamieszczone są w formie skanów graficznych

 

Wyłączenia:

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż  Gminny Klub Sportowy Polonia Trzebnica Sp. z o.o. i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów, nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminny Klub Sportowy Polonia Trzebnica Sp. z o.o..

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Traczyk - Prezes Gminnego Klubu Sportowego Polonia Trzebnica Sp. z o.o.. Kontakt: andrzej.traczyk@polonia.trzebnica.pl, tel. 71 312-00-87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Gminny Klub Sportowy Polonia Trzebnica Sp. z o.o. odpowiada Andrzej Traczyk - Prezes Gminnego Klubu Sportowego Polonia Trzebnica Sp. z o.o., andrzej.traczyk@polonia.trzebnica.pl, tel.71 312-00-87.

Informacje na temat procedury

W zgłoszeniu żądania należy podać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. 
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, Urząd niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz nowym terminie , jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy Podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej. 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON lub do Rzecznika Praw Obywatelskich.Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

STADION MIEJSKI FAIR PLAY ARENA przy ul. Sportowej 1 w Trzebnicy

 • budynek szatniowy niedostosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • swobodny dostęp do głównej płyty stadionu, bieżni lekkoatletycznej oraz boiska o nawierzchni syntetycznej,
 • brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 •  nie zapewniamy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Aplikacje mobilne

brak aplikacji mobilnych